Customer Information

36217

VIVANCO POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że wprowadzony do obrotu wyrób Zestaw adapterów podróżnych „VIVANCO“ (EUROPA – UK, CH, IT) model 36217, nr serii 47-45555, kod EAN: 4008928362176, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi, iż gniazda wtyczkowe pozwalają na umieszczenie  wtyczki o prądzie znamionowym przekraczającym 1,25 razy najniższy prąd znamionowy typów wtyczek części wtyczkowej adaptera podróżnego (tj. 16A) oraz z uwagi na brak w oznakowaniu lub w dołączonej dokumentacji (instrukcji), że rozgałęźniki wtyczkowe podróżne są przeznaczone wyłącznie do użytku tymczasowego i nie mogą być używane na stałe, co stanowi wysokie ryzyko doprowadzenia do zwarcia w sieci elektrycznej, a w konsekwencji do powstania pożaru i urazów osób znajdujących się w palącym się pomieszczeniu. Ogłoszenie publikuje się na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.